SENOR 2023-03-14T20:07:45+01:00

AÏLLAMENT

SENOR

senor01

SENOR MODEL SOSTRE 4360/DS

Amortidors de goma de tercera generació, fabricats mitjançant un polímer renovat, aportant un major rendiment a l’amortidor. El “TC/GPN” presenta un factor d’amortiment major i un alt grau d’aïllament a vibracions en el rang de les mitjanes/altes freqüències.

 

senor02SENOR HORQ CAB/DS2

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món que, amb un simple gir, queda totalment fixat al perfil de grans llums.

senor03SENOR PL-25

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món que amb un simple “CLIP” s’adapta al perfil de manera instantània.

senor04SENOR PL-50

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món que amb un simple GIR i fent “CLIP” s’adapta al perfil de manera instantània.

senor05SENOR A4

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de sistema de correcció d’angles que el fa diferent a la resta.

senor06

SENOR A4C2

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de correcció d’angles. Incorpora doble sortida en càncam tancat permetent suspendre falsos sostres acústics mitjançant varetes llisa o calibrada.

senor07

SENOR A4TB G

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de correcció d’angles. Incorpora doble sortida mètrica i un casquet giratori llop que permet suspendre falsos sostres acústics mitjançant careta roscada.

senor08SENOR A4TB G

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de correcció d’angles. Incorpora doble sortida mètrica i un casquet giratori llop que permet suspendre falsos sostres acústics mitjançant careta roscada.

senor09SENOR A6C

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de correcció d’angles. Incorpora doble sortida mètrica i un casquet giratori llop que permet suspendre falsos sostres acústics mitjançant careta roscada.

senor10SENOR FTD/NIVEL 47

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Sistema d’amortiment directe a mur. Permet aïllar trasdossats i sostres acústics, amb el mínim espai.

senor11SENOR A4TI/47DS

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. És un amortidor amb corrector d’angles i fixació directa a perfils porta planxa de treso laminat, tipus TC 47 o similar.

senor12SENOR A4TI/60DS

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. És un amortidor amb corrector d’angles i fixació directa a perfils porta planxa de treso laminat, tipus TC 60 o similar.

senor13SENOR T5000

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Amortidor de suspensió vertical ràpid, dissenyat per suspendre estructures de fusta o metàl·liques.

senor14SENOR 105 /PC

Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Amortidor de suspensió directa a perfil primari T24 o similar.

senor15

SENOR 3802/03-TDI

Esquadra acústica per fixar a mur i unir de forma elàstica una estructura auto-portant tipus “muntant”, per a la construcció de trasdossats acústics. Amortidors polimèrics de tercera generació per a la sustentació de falsos trasdossats acústics.

senor16SENOR 3900/01-TD2

Esquadra acústica per fixar a mur i unir de forma elàstica una estructura auto-portant tipus “muntant”, per a la construcció de trasdossats acústics. Amortidors polimèrics de segona generació per a la sustentació de falsos trasdossats acústics.

senor17

SENOR 3802/LD1

Esquadra acústica per fixar a mur i unir de forma elàstica una altra fulla de mur d’obra “ceràmic”, per a la construcció de trasdossats acústics. Amortidors polimèrics d’última generació per a la sustentació de falsos trasdossats acústics.

senor18

SENOR 4800/TDM-HÍBRID

Esquadra acústica per fixar a mur i unir de forma elàstica una altra fulla de mur d’obra seca “PYL”, per a la construcció de trasdossats acústics. Amortidors híbrids de quarta generació amb doble fixació a mur per a la sustentació de falsos trasdossats acústics.

senor19

SENOR FTD/OMEGA

Sistema d’amortiment directe a mur. Permet aïllar i separar trasdossats i sostres acústics amb el mínim espai, mitjançant perfileria porta-planxes tipus OMEGA. És una peça simple, un clip i perfil fixat.

senor20SENOR 7600/LD2

Suport acústic per unir dues fulles de mur ceràmic auto-portants de forma elàstica. “Envà acústic”. Són amortidors polièrics de segona generació per a la sustentació de falsos envans acústics ceràmics.

senor21

SENOR TMT-50R

Taco a soroll d’impacte autonivelable per col·locar sota els perfils d’acer galvanitzat tipus “canal”, per a la conformació de trasdossats o envans acústics. Suport per fixar i desolaritzar els perfils metàl·lics que conformen els trasdossats o envans acústics fabricats mitjançant placa de cartró de guix laminat.

senor22

SENOR TP/80

Bases elàstiques dissenyades per a la seva instal·lació en solucions constructives tipus “envà o trasdossat acústic” mitjançant perfil canal d’acer galvanitzat o similar. Estan destinats a atenuar la transmissió vibromecánica, tant a vibracions induïdes, com a vibracions provocades per cops o impactes.

CHOVA