SENOR 2022-11-21T17:22:49+01:00
CHOVA
spacer2

SENOR

spacer2

Aislamientos 52Aislamientos 53Aislamientos 54MODELO TECHO 4360/DS

Amortidors de goma de tercera generació, fabricats mitjançant un polímer renovat, aportant un major rendiment a l’amortidor. El “TC/GPN” presenta un factor d’amortiment major i un alt grau d’aïllament a vibracions en el rang de les mitjanes/altes freqüències.

spacer2
Aislamientos 55HORQ CAB/DS2
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món que, amb un simple gir, queda totalment fixat al perfil de grans llums.
spacer2
Aislamientos 56PL-25
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món que amb un simple “CLIP” s’adapta al perfil de manera instantània.
spacer2
Aislamientos 57Aislamientos 58PL-50
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món que amb un simple GIR i fent “CLIP” s’adapta al perfil de manera instantània.
spacer2
Aislamientos 60Aislamientos 59A4
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de sistema de correcció d’angles que el fa diferent de la resta.
spacer2

Aislamientos 61Aislamientos 62A4C2
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de correcció d’angles. Incorpora doble sortida en armella tancada permetent suspendre falsos sostres acústics mitjançant varetes llisa o calibrada.

spacer2
Aislamientos 63A4TB G
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de correcció d’angles. Incorpora doble sortida mètrica i un casquet giratori boig que permet suspendre falsos sostres acústics mitjançant carilla roscada.
spacer2
Aislamientos 64A4TB G
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de correcció d’angles. Incorpora doble sortida mètrica i un casquet giratori boig que permet suspendre falsos sostres acústics mitjançant carilla roscada.
spacer2
Aislamientos 65A6C
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Únic amortidor del món proveït de correcció d’angles. Incorpora doble sortida mètrica i un casquet giratori boig que permet suspendre falsos sostres acústics mitjançant carilla roscada.
spacer2
Aislamientos 66FTD/NIVEL 47
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Sistema d’amortiment directe a mur. Permet aïllar extradossats i sostres acústics, amb el mínim espai.
spacer2
Aislamientos 67A4TI/47DS
Amortiguador de goma de tercera generación fabricado con materias primas de alto rendimiento que aportan mejoras importantes en el campo vibro-mecánico. Es un amortiguador con corrector de ángulos y fijación directa a perfiles porta plancha de teso laminado, tipo TC 47 o similar.
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. És un amortidor amb corrector d’angles i fixació directa a perfils porta planxa de teso laminat, tipus TC 47 o similar.
spacer2
Aislamientos 68A4TI/60DS
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. És un amortidor amb corrector d’angles i fixació directa a perfils porta planxa de teso laminatge, tipus TC 60 o similar.
spacer2
Aislamientos 69T5000
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment, que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Amortidor de suspensió vertical ràpid, dissenyat per a suspendre estructures de fusta o metàl·liques.
spacer2
Aislamientos 70105/PC
Amortidor de goma de tercera generació fabricat amb matèries primeres d’alt rendiment que aporten millores importants en el camp vibro-mecànic. Amortidor de suspensió directa a perfil primari T24 o similar.
spacer2
Aislamientos 713802/03-TDI
Esquadra acústica per a fixar a mur i unir de manera elàstica una estructura autoportant tipus “MUNTANT”, per a la construcció d’extradossats acústics. Amortidors polimèrics de tercera generació per a la sustentació de falsos extradossats acústics.
spacer2
Aislamientos 723900/01-TD2
Esquadra acústica per a fixar a mur i unir de manera elàstica una estructura autoportant tipus “MUNTANT”, per a la construcció d’extradossats acústics. Amortidors polimèrics de segona generació per a la sustentació de falsos extradossats acústics.
spacer2
Aislamientos 733802/LD1
Esquadra acústica per a fixar a mur i unir de manera elàstica una altra fulla de mur d’obra “CERÀMIC”, per a la construcció d’extradossats acústics. Amortidors polimèrics d’última generació per a la sustentació de falsos extradossats acústics.
spacer2
Aislamientos 744800/TDM-HÍBRIDO
Esquadra acústica per a fixar a mur i unir de manera elàstica una altra fulla de mur d’obra seca “PYL”, per a la construcció d’extradossats acústics. Amortidors híbrids de quarta generació amb doble fixació a mur per a la sustentació de falsos extradossats acústics.
spacer2
Aislamientos 75FTD/OMEGA
Sistema d’amortiment directe a mur. Permet aïllar i separar extradossats i sostres acústics amb el mínim espai, mitjançant perfilerIa porta-planxes tipus OMEGA. És una peça simple, un clip i perfil fixat.
spacer2
Aislamientos 767600/LD2
Suport acústic per a unir dues fulles de mur ceràmic autoportants de manera elàstica. “ENVÀ ACÚSTIC”. Són amortidors polièrics de segona generació per a la sustentació de falsos envans acústics ceràmics.
spacer2
Aislamientos 77TMT-50R
Tac a soroll d’impacte acte nivelable per a col·locar sota els perfils d’acer galvanitzat tipus “CANAL”, per a la conformació d’extradossats o envans acústics. Suport per a fixar i desolarizar els perfils metàl·lics que conformen els extradossats o envans acústics fabricats mitjançant placa de cartó de guix laminat.
spacer2
Aislamientos 78TP/80

Bases elàstiques dissenyades per a la seva instal·lació en solucions constructives tipus “ENVÀ o EXTRADOSSAT ACÚSTIC” mitjançant perfil canal d’acer galvanitzat o similar. Estan destinats a atenuar la transmissió vibro mecànica, tant a vibracions induïdes, com a vibracions provocades per cops o impactes.
spacer2