CHOVA 2022-11-21T16:55:52+01:00
SENOR
spacer2

CHOVA

spacer2

Aislamientos 33PANELL MULTIAÏLLANT 80
Panells semirígids de partícules cohesionades de poliuretà, especialment dissenyat per a l’aïllament tèrmic i acústic.

spacer2
Aislamientos 34ELASTOBAND BAJANTES
Material bicapa autoadhesiu compost per una poliolefina d’alta resistència adherit tèrmicament a una làmina viscoelàstica d’alta densitat.
spacer2
Aislamientos 35Panells semi rígids d’alta densitat de partícules cohesionades de poliuretà amb tractament ignífug, especialment dissenyat per a l’aïllament tèrmic i acústic.
spacer2
Aislamientos 36ELASTOBAND

Aïllament de soroll estructural en sistemes de guix laminat, augmentant en 6 dB l’aïllament en la zona de la freqüència crítica. Aïllament a soroll d’impacte (millora de 17 dB) en sistemes de tarima amb rastrel.
Elastoband 50: Segellat de juntes i reparació de lleus desperfectes en la instal·lació de panells d’aïllament acústic.
spacer2
Aislamientos 37VISCOLAM
Làmina viscoelàstica d’alta densitat dissenyada per a la millora de l’aïllament acústic. Reforç de l’aïllament acústic dels materials de tabiquería seca i construccions en fusta. Excel·lent barrera contra la transmissió del soroll, elevada densitat, alt factor de pèrdues, sota mòdul d’elasticitat i mínim gruix.
spacer2

Aislamientos 38CHOVACUSATIC FIELTEX
Compost multicapa format per un feltre tèxtil de 16 mm adherit tèrmicament a una làmina viscoelàstica d’alta densitat. Excel·lent i versàtil producte per a reduir la transmissió del soroll aeri i d’impacte en un ampli rang de freqüències.

spacer2
Aislamientos 39CHOVAIMPACT
Làmina anti impacte de polietilè d’alta qualitat fabricada mitjançant procés d’extrusió directa i expansió física, de cel·les tancades i estanques que li aporten la consistència adequada. Aïllament acústic a soroll d’impacte en edificació (habitatges, hotels, escoles, oficines…) tant en aplicacions sota solera de morter com en parquet o tarima flotant. Evita sorolls de passos i caigudes d’objectes que són transmesos entre diferents pisos.
spacer2
Aislamientos 40CHOVACUSTIC PLUS FIELTEX
Compost multicapa format per dues capes simètriques en densitat i gruix
de feltre tèxtil, adherides tèrmicament a una làmina viscoelàstica d’alta densitat
de 4 mm. Excel·lent i versàtil per a reduir la transmissió del soroll aeri en un ampli rang de freqüències. Elevada densitat, elasticitat i porositat.
spacer2
Aislamientos 41CHOVAIMPACT BANDA
Banda de polietilè d’alta qualitat fabricada mitjançant procés d’extrusió
directa i expansió física, de cel·les tancades i estanques que li aporten la consistència adequada. Complement imprescindible de qualsevol producte ChovAIMPACT en la instal·lació de sòls flotants.
spacer2
Aislamientos 42CHOVANAPA
Fibra de polièster que gràcies a la seva estructura porosa posseeix un elevat coeficient
d’absorció acústica i una baixa conductivitat tèrmica.
spacer2
Aislamientos 43CHOVACUSTIC PANEL LR
Compost multicapa format per una llana mineral de 40 mm. adherida tèrmicament a una làmina viscoelàstica d’alta densitat de 4 mm. Excel·lent i versàtil dispositiu per a reduir la transmissió del soroll aeri en un ampli rang de freqüències.
spacer2
Aislamientos 44CHOVACUSTIC DECOTEC PIRAMIDE
Panell absorbent acústic de geometria piramidal, fabricat en escuma ,de melamina. Dissenyat per a reduir el soroll reverberant en locals. L’escuma de melamina posseeix una elevada resistència a la temperatura, un comportament favorable en cas d’incendi i bona resistència a productes químics.
spacer2

Aislamientos 45CHOVACUSTIC DECOTEC SOLID

Panell absorbent acústic de geometria plana, fabricat en escuma de melamina. Dissenyat per a reduir el soroll reverberant en locals. L’escuma de melamina posseeix una elevada resistència a la temperatura, un comportament favorable en cas d’incendi i bona resistència a productes químics.

spacer2