CHOVA 2023-03-14T20:03:18+01:00

AÏLLAMENT

CHOVA

Aislamientos 33

CHOVA PANELL MULTIAISLANT 80

Plafons semirígids de partícules cohesionades de poliuretà, especialment dissenyat per a l’aïllament tèrmic i acústic.

Aislamientos 34

CHOVA ELASTOBAND BAIXANTS

Material bicapa autoadhesiu compost per una poliolefina d’alta resistència adherit tèrmicament a una làmina viscoelàstica d’alta densitat.

Aislamientos 35

CHOVAPREN

Plafons semirígids d’alta densitat de partícules cohesionades de poliuretà amb tractament ignífug, especialment dissenyat per a l’aïllament tèrmic i acústic.

Aislamientos 36

CHOVA ELASTOBAND

Aïllament de soroll estructural en sistemes de guix laminat, augmentant en 6 dB l’aïllament a la zona de la freqüència crítica. Aïllament a soroll d’impacte (millora de 17 dB) en sistemes de tarima amb rastrel.
Elastoband 50: Segellament de juntes i reparació de lleus desperfectes en la instal·lació de panells d’aïllament acústic.

Aislamientos 37

CHOVA VISCOLAM

Làmina viscoelàstica d’alta densitat dissenyada per a la millora de l’aïllament acústic. Reforç de l’aïllament acústic dels materials de d’envans en sec i construccions en fusta. Excel·lent barrera contra la transmissió del soroll, elevada densitat, alt factor de pèrdues, sota mòdul d’elasticitat i mínim gruix.

Aislamientos 38

CHOVACUSÀTIC FIELTEX

Compost multicapa format per un feltre tèxtil de 16 mm adherit tèrmicament a una làmina viscoelàstica d’alta densitat. Excel·lent i versàtil producte per reduir la transmissió del soroll aeri i d’impacte en un ampli rang de freqüències.

Aislamientos 39

CHOVAIMPACT

Làmina anti impacte de polietilè d’alta qualitat fabricada mitjançant procés d’extrusió directa i expansió física, de cel·les tancades i estanques que li aporten consistència adequada. Aïllament acústic a soroll d’impacte en edificació (habitatges, hotels, escoles, oficines…) tant en aplicacions sota solera de morter com en parquet o tarima flotant. Evita sorolls de passos i caigudes d’objectes que són transmesos entre diferents pisos.

Aislamientos 40

CHOVACUSTIC PLUS FIELTEX

Compost multicapa format per dues capes simètriques en densitat i gruix de feltre tèxtil, adherides tèrmicament a una làmina viscoelàstica d’alta densitat de 4 mm. Excel·lent i versàtil per reduir la transmissió del soroll aeri en un ampli rang de freqüències. Elevada densitat, elasticitat i porositat.

Aislamientos 41

CHOVAIMPACT BANDA

Banda de polietilè d’alta qualitat fabricada mitjançant procés d’extrusió directa i expansió física, de cel·les tancades i estanques que li aporten la consistència adequada. Complement imprescindible de qualsevol producte CHOVAIMPACT en la instal·lació de sòls flotants.

Aislamientos 42

CHOVANAPA

Fibra de polièster que gràcies a la seva estructura porosa posseeix un elevat coeficient d’absorció acústica i una baixa conductivitat tèrmica.

Aislamientos 43

COLOVÀSTIC PANELL LR

Compost multicapa format per una llana mineral de 40 mm. adherida tèrmicament a una làmina viscoelàstica d’alta densitat de 4 mm. Excel·lent i versàtil dispositiu per reduir la transmissió del soroll aeri en un ampli rang de freqüències.

Aislamientos 44

CHOVACUSTIC PIRÀMIDE DECOTEC

Panell absorbent acústic de geometria piramidal, fabricat en escuma ,de melamina. Dissenyat per reduir el soroll reverberant en locals. L’escuma de melamina posseeix una elevada resistència a la temperatura, un comportament favorable en cas d’incendi i bona resistència a productes químics.

Aislamientos 45CHOVACUSTIC DECOTEC SÒLID

Panell absorbent acústic de geometria plana, fabricat en escuma de melamina. Dissenyat per reduir el soroll reverberant en locals. L’escuma de melamina posseeix una elevada resistència a la temperatura, un comportament favorable en cas d’incendi i bona resistència a productes químics.

SENOR