QUÈ ÉS UN TRASDOSSAT EN ARQUITECTURA?

//QUÈ ÉS UN TRASDOSSAT EN ARQUITECTURA?

Trasdossat és aquell revestiment d’un mur d’un habitatge, en particions interiors o tancaments exteriors, d’aplicació en obra nova o en rehabilitació que suposa una gran solució per millorar l’aïllament i alhora reduir la demanda energètica en els edificis.

INDICE DE CONTINGUTS

  1. Què és un trasdossat?
  2. Tipus de trasdossats.
  3. Trasdossats directes.
  4. Trasdossats semidirectes.
  5. Trasdossats autoportants.

Entre les diferents solucions d’aïllament en habitatges (SATE, insuflat, etc.) una de les més utilitzades i demandades és la dels trasdossats. Ja sigui la seva aplicació interior o en revestiments de façana.

En aquest article vam descobrir una mica més sobre els trasdossats. Què són, quins tipus de trasdossats existeixen… Així com la recomanació a l’hora d’instal·lar trasdossats en base a la llarga experiència en aïllament i habitabilitat d’habitatges de LM INGECON.

COM ÉS UN TRASDOSSAT?

TRASDOSADO

TRASDOSADO

Pensem en les parets que divideixen les diferents habitacions del nostre habitatge. Si volem que les nostres estades gaudeixin d’un millor aïllament tèrmic i acústic aportant qualitat i calidesa al nostre habitatge, hi ha la possibilitat de fixar unes plaques primes fixades a aquests envans perquè millorin aquestes prestacions.

El trasdossat és aquell revestiment d’un mur d’un habitatge, en particions interiors o tancaments exteriors, d’aplicació en obra nova o en rehabilitació que suposa una gran solució per millorar l’aïllament i alhora reduir la demanda energètica en els edificis. Un mètode molt utilitzat el muntatge i instal·lació del qual és ràpid i eficaç, generant confort i evitant les fuites tèrmiques.

La seva instal·lació es realitza en base a la col·locació de plaques de cartró-guix tipus «Pladur» que incorporen un material d’aïllament tèrmic o acústic o bé a través d’un panell sandvitx.

El sistema de col·locació de trasdossat aporta enormes avantatges amb l’únic inconvenient d’una petita perduda de superfície habitable.

TIPUS DE TRASDOSSATS

Existeixen diferents tipus de trasdossat segons el seu mètode d’instal·lació:

TRASDOSSATS DIRECTES.

El trasdossat directe és aquell pel qual la placa de guixo es col·loca a la paret mitjançant l’aplicació directa d’una placa adhesiva. Aquesta pasta fixa i estabilitza les plaques. Permetent afegir a la cara oculta materials aïllants i a més respectant la càmera d’aire.

Un mètode que ofereix nombrosos avantatges com la capacitat d’adaptabilitat al tancament existent. La seva instal·lació és senzilla, no requereix d’esperes per al seu assecat i a més permet sanejar el tancament existent a l’interior.

TRASDOSADOS SEMIDIRECTES.

En el tipus de trasdossat semidirecte, les plaques de guix laminat es fixen o cargolen a uns perfils «omega» prèviament col·locats sobre el mur triat.

És un mètode aïllant que sol usar-se quan ens enfrontem a envans vells o imperfectes. Quan es realitzen en façanes, les plaques incorporen material aïllant per garantir l’aïllament tèrmic.

TRASDOSSATS AUTOPORTANTS.

Un altre tipus de trasdossat és l’anomenat autoportant. Es caracteritzen per comptar amb una estructura autoportant resistent d’acer. Sobre ella es fixaran les plaques de guix laminat de diferents tipus i gruixos. La seva instal·lació és ràpida i fàcil i és d’obra seca. Quedant les instal·lacions de l’habitatge ocultes a la cambra interior. Garanteix un bon aïllament tèrmic i acústic a més de possibilitats decoratives.

Ja sigui en contacte directe o indirecte amb el parament, el trasdossat és una solució perfecta per a la millora de les prestacions tèrmiques i acústiques de l’habitatge, a més de realitzar-se mitjançant una execució neteja i ràpida.

TRASDOSADO

TRASDOSADO

És important fer un estudi de l’envolupant del teu habitatge per detectar les seves possibles deficiències. En cada cas, hi ha múltiples solucions. Bé en forma de trasdossats, sistemes com SATE, insuflat d’aïllament o altres sistemes que puguin aplicar-se en cada habitatge segons les seves característiques.

L’aïllament del teu habitatge és un aspecte fonamental en la seva habitabilitat. No dubtis i posa’t en contacte amb professionals en Reformes, Construcció i Projectes.

Estarem encantats d’ajudar-te.

www.plb.cat

info@plb.cat

93 303 74 43

2023-09-19T13:46:08+02:00 Dijous, 2 de febrer de 2023|Noticies|