QUÈ ÉS LA SOSTENIBILITAT I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE?  

/, HERRAMIENTAS, Noticies/QUÈ ÉS LA SOSTENIBILITAT I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE?  

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: DOMINANT ELS ELEMENTS CLAU PER IMPACTAR EN L’ERA DIGITAL,

S’entén per sostenibilitat el desenvolupament que és capaç de satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre la capacitat de les generacions futures per aconseguir satisfer les seves pròpies necessitats.

La sostenibilitat o desenvolupament sostenible en la seva màxima extensió només és assolible quan s’integren tres elements clau:

  1. Creixement econòmic.
  2. Inclusió social
  3. Protecció del medi ambient.

Aquests són els tres pilars imprescindibles dins del concepte de sostenibilitat que estan interrelacionats. De fet podem parlar de tres tipus de sostenibilitat:

 1. LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL: aquella que intenta preservar el medi ambient i la biodiversitat però sense renunciar al progrés econòmic i social.
 2. LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA: seria aquella que posa èmfasi a mantenir la rendibilitat econòmica d’aquelles activitats que se centren a mantenir la sostenibilitat ambiental i social
 3. LA SOSTENIBILITAT SOCIAL: que busca l’estabilitat i prosperitat de la societat

El principi bàsic de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible és entendre que no es poden esgotar els recursos disponibles de forma indiscriminada, ja que no són il·limitats. El creixement imparable i insostenible compromet les generacions futures i lluitar contra això és la base de la sostenibilitat.

En els darrers anys amb l’augment de la industrialització i la globalització, la sostenibilitat del nostre planeta ha esdevingut una prioritat de màxima preocupació, per la qual cosa continuar creixent però de manera sostenible és un dels reptes als quals s’enfronta la nostra societat.

L’ORIGEN DEL CONCEPTE DE SOSTENIBILITAT O DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

L’any 1984, l’Organització de Nacions Unides crea la comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament, com a organisme la missió del qual és vetllar pel medi ambient a nivell global.

Aquesta Comissió es reuneix per primera vegada amb l’objectiu d’establir una agenda global i en el marc d’aquesta comissió veu la llum un informe “El nostre Futur Comú (Our Common Future).”

En aquest informe es planteja per primera vegada la necessitat d’assolir un creixement econòmic basat en polítiques de sostenibilitat i desenvolupament sostenible i advoca per l’establiment de polítiques que permetin l’adequada gestió dels recursos ambientals per garantir un progrés sostenible i la supervivència de l’home al planeta.

Segons conclusions de la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament resulta clar que el desenvolupament incontrolat condueix a augments de pobresa, vulnerabilitat i destrucció de l’ambient i d’aquí sorgeix la necessitat imperiosa de definir un nou concepte de desenvolupament, que protegeixi les generacions futures, la qual cosa es va denominar desenvolupament sostenible.

Es va definir el concepte de desenvolupament sostenible i es van proposar les fites per assolir-lo a partir de les seves tres visions clau: l’econòmica, la social i l’ambiental.

La Comissió va establir que la humanitat té la capacitat d’assolir un «desenvolupament sostenible», definint aquest com aquell que garanteix les necessitats del present sense comprometre les possibilitats de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.

La sostenibilitat i el desenvolupament sostenible van ser també temes clau en la Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro el 1992, on es van signar acords sobre canvi climàtic i de biodiversitat.

AGENDA 2030 SOBRE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

Ja més recentment, l’any 2015, l’Organització de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible. Volia crear un conjunt d’objectius mundials relacionats amb els reptes ambientals, polítics i econòmics per assolir el desenvolupament sostenible.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són:

  1. Objectiu de Desenvolupament Sostenible 1 (ODS1): Fi de la pobresa
  2. Erradicar la pobresa en totes les seves formes arreu del món
  3. Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2 (ODS 2): Fam zero
  4. Aquest objectiu busca acabar amb totes les formes de fam i desnutrició per al 2030, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.
  5. Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3 (ODS3): Salut i benestar
  6. Aquest ODS3 persegueix garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom
  7. Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS4): Educació de qualitat
  8. La seva finalitat és aconseguir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, així com promoure les oportunitats d’aprenentatge per a tothom.
  9. Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 (ODS5): Igualtat de Gènere
  10. Assolir la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i nenes
  11. Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 (ODS6): Aigua neta i sanejament
  12. Aquest ODS6 pretén garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.
  13. Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7 (ODS7): Energia assequible i no contaminant
  14. Aquest objectiu té per fi assegurar l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom.

Per assolir aquest objectiu per al 2030, cal invertir en fonts d’energia neta, com la solar, eòlica i termal i millorar la productivitat energètica.

  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8 (ODS8): Treball decent i creixement econòmic
  • Estimular el creixement econòmic sostenible mitjançant l’augment dels nivells de productivitat i la innovació tecnològica. Fomentar polítiques que estimulin l’esperit empresarial i la creació d’ocupació així com també les mesures eficaces per eradicar el treball forçós, l’esclavitud i el tràfic humà.
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 9 (ODS9): Indústria, innovació i infraestructura
  • Inversió en infraestructura, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 10 (ODS10): Reducció de les desigualtats
  • Reduir la desigualtat als països i entre ells
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 (ODS11): Ciutats i comunitats sostenibles
  • Millorar la seguretat i la sostenibilitat de les ciutats. Garantir l’accés a habitatges segurs i assequibles, millorar la planificació i gestió urbana de manera que sigui participativa i inclusiva.
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12 (ODS12): Producció i consum responsable
  • Reduir la petjada ecològica mitjançant un canvi en els mètodes de producció i consum de béns i recursos. Garantir un consum i producció sostenibles.
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13 (ODS13): Acció pel clima
  • Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14 (ODS14): Vida submarina
  • Aquest objectiu té per base la conservació dels oceans, els mars i els recursos marins
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 15 (ODS15): Vida d’ecosistemes terrestres
  • Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 (ODS16): Pau, justícia i institucions sòlides
  • Promoure societats pacífiques i inclusives, facilitant l’accés a la justícia per a tothom
  • Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17 (ODS17): Aliança per assolir els objectius
  • Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’aliança mundial per al desenvolupament sostenible

SOSTENIBILITAT A ESPANYA.

El Govern d’Espanya ha decidit impulsar el procés d’avanç cap a la sostenibilitat i l’Agenda 2030 al nostre país, amb la preparació i posada en marxa d’una Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible (EEDS).

L’Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible (EEDS) s’alinea amb la visió estratègica de la Unió Europea, tenint en compte una visió integradora en la qual intervinguin la dimensió econòmica, social, ambiental i global de la sostenibilitat

QUÈ POT FER LA TEVA EMPRESA PER LA SOSTENIBILITAT.

Dins de la sostenibilitat el paper que juguen les empreses és fonamental. Convertir-se en una empresa sostenible no només és beneficiós per al planeta i el medi ambient sinó que també ens ajuda a nivell empresarial en la nostra imatge d’empresa veritablement compromesa amb la societat.

En el següent enllaç et deixem les claus per convertir-se en una empresa sostenible.

EINES PER ACONSEGUIR LA SOSTENIBILITAT.

Per posar en pràctica qualsevol estratègia de sostenibilitat o desenvolupament sostenible a la nostra empresa és imprescindible disposar d’indicadors de sostenibilitat ambiental que ens serveixin com a mètriques per saber si les accions que estem implementant estan resultant reeixides. Per a això són necessàries eines com la petjada ambiental, la petjada de carboni, la petjada hídrica o la petjada social, així com els estudis d’Anàlisi de Cicle de vida. El mesurament dels nostres paràmetres ambientals, com emissions, sorolls, contaminants al medi hídric també és un factor bàsic per poder fer una correcta gestió de la nostra sostenibilitat, perquè ja sabem que el que no es mesura no es pot millorar.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 933 037 443

 

2024-02-07T18:45:46+01:00 Dimecres, 7 de febrer de 2024|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, HERRAMIENTAS, Noticies|