PER QUÈ REHABILITAR HABITATGES ANTICS?

//PER QUÈ REHABILITAR HABITATGES ANTICS?

INDICE DE CONTINGUTS

  1. Quin és el procés per rehabilitar un habitatge cap a un de molt més eficient? Qüestions i consells.
  2. Millor ubicació.
  3. A la nostra manera.
  4. Estalvi de costos amb un habitatge antic.
  5. Créixer personalment amb les reformes d’ habitatges antics.

Cada vegada més persones es plantegen aprofitar la reforma o compra d’habitatges antics per convertir-la en un habitatge molt més eficient o de consum energètic gairebé nul.

De vegades, afrontar aquest tipus de projectes sol produir cert temor normalment per desconeixement. Si es compta amb una empresa especialitzada per realitzar tot el que implica tot és molt senzill. Tràmits administratius, gestió de llicència, contenidors, terminis d’ execució, pressupostos tancats sense sorpreses, i la màxima garantia i professionalitat.

Rehabilitar

Rehabilitar

REHABILITAR: QUIN ÉS EL PROCÉS PER A UN HABITATGE CAP A UN MOLT MÉS EFICIENT?

El procés és molt senzill i clar. Cal ser el més transparent possible amb els clients. Primer realitzar una visita a l’habitatge per realitzar una primera inspecció visual, realitzar els mesuraments necessaris i prendre totes les dades necessàries per posar sobre la taula totes les especificacions Passivhaus necessàries.

Després d’aquesta primera visita, s’elaboren els plànols per definir la rehabilitació, acordant amb el client les seves necessitats i els seus gustos. En paral·lel a aquests plànols, també cal lliurar un pressupost complet, ben desglossat i amb indicació de tots els materials i qualitats a utilitzar en la rehabilitació.

Després del lliurament de tot això, una nova reunió amb el client, per confirmar la rehabilitació i el pressupost i ajustar totes les modificacions i canvis per arribar a la solució que més s’adapti al que necessiten realment i esperen els interessats.

REHABILITAR: PER QUÈ ESCOMETRE REFORMES D’HABITATGES ANTICS? QÜESTIONS I CONSELLS

A l’hora d’abordar la compra d’un habitatge, un dels primers dilemes a què ha de fer front el futur propietari és el que implica decidir-se entre un habitatge nou o un pis antic. Aquest últim un cop adquirit caldrà reformar-lo de la mà d’ empreses especialitzades en reformes integrals. Parlem en aquest article d’algunes qüestions a valorar per a les reformes d’habitatges antics.

Si la qüestió no s’analitza a fons, és probable que la possibilitat d’entrar a viure pràcticament l’endemà a la compra en un habitatge nou sedueixi més d’un. Tanmateix, el cert és que emprendre una reforma d’un pis antic –si se n’encarreguen professionals amb experiència, habilitats i coneixements suficients- aporta avantatges que aconsellen decidir-se per reformes d’habitatges antics. Seguidament, i en tant que especialistes en la matèria, resumim les que per a nosaltres són les més destacades.

MILLOR UBICACIÓ.

El desenvolupament urbà de les darreres dècades ha ubicat la pràctica totalitat de noves promocions del país en l’ extraradi de les principals ciutats o, en el seu defecte, en poblacions properes que han crescut des dels anys setanta en endavant i funcionen com a ciutats dormitori.

Els pisos antics –i com a pisos antics considerem tots aquells amb més de trenta anys- estan, per contra, situats al mateix centre de les poblacions o en àrees molt properes a aquests. Són part d’ un model urbanístic compacte, integrador i complex i gaudeixen d’ un nivell de serveis. Sempre anirem a zones amb serveis integrats: centre d’ensenyament, comerços, teatres, restaurants i cinemes o, fins i tot, transports. Moltes vegades parlem d’un estatus del qual mai es podrà gaudir en una propietat nova amb ubicació excèntrica.

SISTEMÀTIC.

Quan escometem rehabilitar, la reforma d’un pis, qui decideix és el futur resident. No hem de conformar-nos amb un paviment o un parquet que ens desagraden i no ens atrevim a canviar perquè estan nous. Descartem acceptar una distribució del bany que no és la que hauríem escollit i no assumim com a mal menor l’errònia decisió d’utilitzar un tipus de marbre i no un altre a les escales o una determinada classe de tancaments que no són els que hauríem instal·lat. De la mà dels especialistes que triem, si ens decidim per comprar un pis antic i reformar-lo, casa nostra serà justament allò que tantes vegades imaginem.

ESTALVI DE COSTOS AMB UN HABITATGE ANTIC.

Un pis antic surt al mercat amb un preu sempre menor al d’un habitatge nou. Sovint –si descartem els habitatges de molt baixa qualitat que es van construir als anys 60- es tracta de propietats construïdes amb materials de qualitats magnífiques i comparables a les que són norma avui dia.

Amb la diferència de preu, si per a això confiem en proveïdors seriosos i eficaços, en tindrem prou per escometre la reforma necessària. Podrem –el vintage està de moda- conservar per pocs diners elements originals que aportin un toc de distinció i que, en cas d’haver d’adquirir-se en un antiquari serien costosíssims.

Però l’estalvi va més enllà. Un cop instal·lats en un pis antic reformat seguirem estalviant si la reforma executada s’ha realitzat aplicant els criteris de sostenibilitat i reducció de consums que avui fixa el Codi Tècnic d’Edificació. Per rehabilitar cal confiar en especialistes en reformes de pisos antics segons criteris d’ eficiència.

REHABILITAR: CRÉIXER PERSONALMENT AMB LES REFORMES D’ HABITATGES ANTICS.

La reforma d’un habitatge, rehabilitar, és un procés de canvi i creixement del qual, si ho plantegem amb ajuda de professionals capaços d’interpretar correctament les nostres instruccions, gaudirem enormement.

www.plb.cat

info@plb.cat

93 303 74 43

2023-09-19T13:41:23+02:00 Dimecres, 8 de febrer de 2023|Noticies|