IMPACTE AMBIENTAL: CONSTRUCCIÓ I MEDI AMBIENT.

/, Noticies/IMPACTE AMBIENTAL: CONSTRUCCIÓ I MEDI AMBIENT.

L’IMPACTE AMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ I ELS MATERIALS.

L’ impacte ambiental provocat per la indústria de la construcció i els materials de nova creació en les societats industrialitzades és significatiu i requereix esforços continus per a la seva neutralització.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLES I LA SEVA IMPORTÀNCIA.

Per aconseguir una edificació més sostenible, és essencial utilitzar materials de construcció amb un menor impacte ambiental. Aquests materials han d’ incorporar criteris de sostenibilitat, com alta eficiència energètica, durabilitat, recuperabilitat, ús de recursos renovables, tecnologia neta i gestió de residus.

AVALUACIÓ DE L’ IMPACTE AMBIENTAL DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.

Tot i que no existeix una metodologia universalment acceptada per quantificar els diversos criteris de sostenibilitat, l’ Anàlisi del Cicle de Vida dels materials de construcció es presenta com una opció viable. Malgrat el seu cost, aquesta metodologia brinda una avaluació precisa de les càrregues ambientals associades a productes i activitats, la qual cosa subratlla la necessitat de col·laboració entre les Administracions i la indústria de la construcció per crear un Inventari de Cicle de Vida dels materials.

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I EL SEU IMPACTE EN ELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.

La Revolució Industrial va marcar un canvi dràstic en les tècniques de producció de materials de construcció. Passant de materials naturals locals i adaptats a les condicions climàtiques, la producció es va diversificar i allunyar dels llocs d’ extracció de matèries primeres. Això va resultar en un augment de l’emissió de contaminants i l’esgotament de recursos naturals propers.

DESAFIAMENTS I REPTES EN ELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.

A dia d’avui, el desafiament principal per a la indústria de la construcció continua sent l’adopció de materials de baix impacte ambiental. Això no només afecta el medi ambient, sinó també el consum energètic i la generació de residus. A Espanya, els criteris de sostenibilitat aplicats a la construcció i edificació encara tenen marge de millora, amb un enfocament en l’eficiència energètica, durabilitat, recursos renovables i gestió de residus.

CAP A UNA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: EL CODI TÈCNIC DE L’ EDIFICACIÓ.

El sector públic, a través del Codi Tècnic de l’ Edificació, té un paper important a promoure la sostenibilitat en la construcció. Tot i que hi ha hagut demores en la seva implementació, aquest codi estableix criteris de sostenibilitat ambiental per als projectes d’ obres, la qual cosa representa un pas endavant cap a l’ adopció de pràctiques més responsables.

CONCLUSIONS I REFLEXIONS SOBRE L’ IMPACTE AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓ.

Aquest estudi se centra a analitzar l’ impacte ambiental dels materials de construcció en diverses etapes, així com en les iniciatives mediambientals a nivell comunitari i nacional. A través de la reflexió, es busca impulsar l’ adopció de pràctiques més conscients i sostenibles en la indústria de la construcció.

CONTACTE Y MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

 

2023-09-18T20:50:09+02:00 Dimecres, 16 d'agost de 2023|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|