HABITABILITAT D’UN HABITATGE: CONCEPTE I CLAUS.

//HABITABILITAT D’UN HABITATGE: CONCEPTE I CLAUS.

INDICE DE CONTINGUTS.

 1. El certificat d’ habitabilitat
 2. Els criteris que s ‘apliquen per concedir aquestes certificacions d’habitabilitat són tres:

COM PODEM MILLORAR L’HABITABILITAT DEL NOSTRE HABITATGE?

Principalment, es concreten en les  àrees  d’ actuació següents:

S’anomena habitabilitat d’ un habitatge a la seva capacitat per ser habitat en condicions adequades per l’ésser humà. Per determinar-les, hi ha una normativa que estableix certs  requisits mínims perquè un habitatge pugui ser utilitzat com a llar.

Després de superar un acte administratiu tècnic s’obté el conegut com a certificat d’ habitabilitat. Amb tot, és possible augmentar l’adequació d’aquestes característiques realitzant millores i reformes.

EL CERTIFICAT D’ HABITABILITAT.

Cada comunitat autònoma regula i supervisa l’habitabilitat dels habitatges situats en el seu territori.  Així, un tècnic qualificat homologat revisa l’immoble i concedeix o no aquesta certificació.

En funció de les circumstàncies de l’immoble, hi ha dues classes de certificats:

— Cèdula de primera ocupació. Es concedeix als habitatges nous i la seva validesa és d ‘ uns 25 anys.

— Cèdula de segona ocupació.  Correspon a les antigues, preexistents o rehabilitades.  La seva vigència se situa entre 10 i 15 anys.

Els criteris que s’apliquen per concedir aquestes certificacions d’habitabilitat són tres:

 • S’estableixen certes dimensions, superfícies i dependències mínimes irrenunciables. Per a això, resulta imprescindible comptar amb almenys un dormitori, un bany complet i una cuina-menjador-saló amb les parts diferenciades.
 • Salubritat i higiene. En concret, qüestions relacionades amb la il·luminació i la ventilació.
 • Cal complir certes exigències sobre les instal·lacions de fontaneria, elèctriques i de telecomunicacions. A més, s’avaluen i validen els  materials utilitzats en els murs, els sostres i els sòls.

COM PODEM MILLORAR L’HABITABILITAT DEL NOSTRE HABITATGE?

Sense gènere de dubtes, aquest és un concepte qualitatiu abans que quantitatiu. Resulta evident que aquest control de mínims és necessari per garantir el dret a un habitatge digne que tenim totes les persones.

No obstant, no és un fi en si mateix. L’important  és comptar amb una llar satisfactòria i cada vegada més adequada. Amb aquesta finalitat, convé realitzar millores i reformes capaces d’ augmentar el benestar en els immobles.

Principalment, es concreten en les  àrees  d’ actuació següents:

 • DISPONIBILITAT ENERGÈTICA. A la llar consumismes de manera habitual electricitat, calefacció i aigua, entre altres subministraments. En ple segle XXI, la majoria dels habitants del primer món hem assumit com a natural la seva disponibilitat quotidiana. Per desgràcia, no tots els éssers humans hi tenen accés. D’altra banda, l’ eficiència energètica és un objectiu-tendència plenament consolidat i és moment d’ apostar per la sostenibilitat ecològica. L’ optimització d’ aquests recursos i el seu millor aprofitament eleven  l’ habitabilitat dels immobles.  Així, decantar-se per l’autoconsum és una opció atractiva.
 • SATISFACCIÓ TÉRMICA. La satisfacció està  molt influïda per les condicions atmosfèriques. No en va, el canvi climàtic ens obliga a suportar estius tòrrids i hiverns gèlids. En aquest sentit, la qualitat del nostre habitatge queda condicionada pel confort tèrmic que ens proporciona.  Aspectes  com l’aïllament a les parets, les portes i les finestres generen millores certes en la satisfacció de la  llar.
 • AÏLLAMENT ACÚSTIC. Silenci significa pau, relaxació i descans. La influència negativa del soroll exterior es pot evitar amb una sèrie d’ accions tècniques i reformes assumibles. Dormir molt millor,  desconnectar sense problemes i treballar més concentrats són les conseqüències positives. Els professionals aportem solucions certes en funció de cada  situació  i problemàtica.
 • VENTILACIÓ I AIRE PUR. Com respirem al nostre habitatge? Estem exposats a un cercle viciós d’aire impur, males olors o falta de ventilació domèstica?  Quan els residents comprenen que la seva llar no està prou ventilat, han de passar a l’ acció. El benestar descendeix i els perjudicis per a la salut, si es prolonga aquesta situació en el temps, són tan certs com danyosos.
 • QUALITATS MATERIALS. L’ elecció dels elements constructius d’ un immoble influeix decisivament en la satisfacció real dels seus habitants.  Tot i que les cases i els pisos antics solen presentar més mancances en aquest aspecte, alguns immobles moderns també han estat construïts amb components deficients. Les conseqüències s’ aprecien, sobretot, a llarg termini, amb una reducció de la durabilitat i, com  a conseqüència d’ això, fallades i molèsties en la funcionalitat i l’ estètica. En el pitjor dels casos, generen  perjudicis per a la salut dels inquilins.  Així doncs, la substitució i millora d’ aquests materials és una acció habitual que els especialistes realitzem en multitud d’ espais i habitatges.
 • IL·LUMINACIÓ. La lluminositat a la llar és sinònim d’alegria  i ambient positiu. Els espais ombrívols deprimeixen, estressan i augmenten l’estrès. En ocasions, l’ estructura original impedeix incrementar la presència de llum natural en els espais.  Sigui com sigui, hi ha avui dia solucions tecnològiques molt avançades per il·luminar de manera òptima qualsevol espai humà. En determinades circumstàncies, cal renovar la instal·lació elèctrica; en d’altres, n’hi ha prou amb aplicar senzilles solucions a  l’abast de  tothom.

Quan es tracta de millorar l ‘ habitabilitat, el confort i la satisfacció domèstics, tracti amb especialistes en Passivhaus i en tota classe de projectes i rehabilitacions.

www.plb.cat

info@plb.cat

93 303 74 43

2023-09-19T13:44:11+02:00 Dilluns, 6 de febrer de 2023|Noticies|