COM S’HAN DE MANTENIR LES PORTES TALLAFOCS?

//COM S’HAN DE MANTENIR LES PORTES TALLAFOCS?

Per complir la seva funció, les portes tallafocs han de romandre sempre tancades. En aquest sentit és important esmentar també que el tancaportes és un accessori obligatori segons la normativa tallafocs vigent, i que aquest s’ ha de revisar de forma contínua per assegurar el seu correcte funcionament.

Les portes tallafocs

Les portes tallafocs o portes resistents al foc (RF), com també es coneixen, són un sistema de protecció passiva contra incendis. Les portes tallafocs s’instal·len per evitar que, en produir-se un incendi, el foc es propagui per l’edifici i per facilitar la ràpida evacuació de les persones.

Aquestes s’instal·len en qualsevol tipus d’edificació per evitar que el foc es propagui i durant una emergència faciliten les tasques d’evacuació.

Les portes resistents al foc estan fabricades en materials eviten que el foc es propagui de forma ràpida. Aquests materials aconsegueixen retardar i fins a impedir la progressió de qualsevol tipus d’ incendi.

Característiques de les portes tallafocs

Les portes tallafocs en general són pivotants metàl·liques, han de ser resistents al foc, després de cada obertura s’han de tancar de forma automàtica. A més, s’ han de poder obrir amb facilitat, amb el propòsit de permetre una correcta evacuació.

Aquest sistema de protecció passiva contra incendis ha de funcionar com una espècie de mur per evitar que el foc avanci. A la cara exposada al foc ha de tenir la capacitat de minorar les altes temperatures, per permetre el trànsit de persones per l’altra banda.

A la cara exposada al foc o cara freda han de complir una funció aïllant, perquè això no permet la inflamació del mobiliari i de revestiments del voltant. Les portes tallafoc no poden permetre que els gasos calents i fums passin.

Per complir amb aquesta funció el marc i els fulls han d’ estar ajustats de forma adequada. Les juntes d’ estanquitat també han de complir amb la seva funció i les portes han de tenir un mecanisme de tancament automàtic després de cada obertura.

Les portes resistents al foc (RF) en general són fabricades amb dues safates de xapes d’acer galvanitzat. Posseeixen un gruix calibre amb aïllament d’ escuma de poliuretà d’ alta densitat, amb frontisses pintades amb pintura electrostàtica i marc de perfil d’ acer, compten amb obertura antipànic i panys especials contra incendi.

Tipus de portes tallafocs

Els principals tipus de portes tallafocs són els següents:

1.       La de full

a.       Aquest tipus de porta és la més usada per estar farcida amb llana de roca i fabricada amb dues xapes d’ acer. Amb el propòsit d’evitar que les altes temperatures passin d’una xapa a una altra i que permet l’alta resistència al foc.

2.       La porta guia

a.       Les portes d’aquest tipus estan fabricades amb material galvanitzat, tenen una alta resistència al foc. La seva instal·lació depèn de l’espai a cobrir.

3.       Portes Corredisses Tallafocs

a.       Portes Corredisses Tallafocs

b.       Portes Tallafocs Corredisses d’ 1 Full

c.       Corredisses Tallafocs Amb Porta Peatonal Incorporada

d.       Portes Telescòpiques

e.       Portes Corredisses Telescòpiques per a hangars

f.        Portes de Guillotina

 

Beneficis d’ usar les portes tallafocs

Les portes resistents al foc (RF) requereixen més temps a cremar-se, això és el que fa que es necessiti més temps perquè es propagui d’una estada a una altra. Això facilita l’ evacuació de les persones de les edificacions, permet controlar el foc i disminueix els danys econòmics causats per l’ incendi.

Aquestes portes estan dissenyades per resistir les flames i suportar les altes temperatures, evitant que el foc es propagui.

Alguns models de les portes tallafocs compten amb segells contrafocs que eviten que el fum passi a través de la porta.

Aquestes portes es poden trobar en estils molt elegants que s’adapten a apartaments o residències. També n’hi ha per a grans superfícies com cinemes, hotels, supermercats, fàbriques, col·legis, hospitals, locals comercials, oficines, o qualsevol altre espai que requereixi de protecció contra incendis.

Al mercat es troben disponibles portes tallafocs en varietat de dissenys, mides i colors que s’ adapten a les necessitats de l’ espai.

 

Manteniment de les portes tallafocs

Les condicions per al manteniment de les portes tallafocs es troben establertes a l’article 11 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Aquest codi estableix el cicle de vida útil de les portes tallafocs en 20 anys.

Entre el que exigeix aquesta la revisió cada cert temps de les juntes d’estanquitat i dels punts de tancament de les portes instal·lades. Efectuar un seguiment dels vidres, que permeti detectar amb anticipació qualsevol esquerda.

Perquè la porta tallafoc brindi la màxima protecció cal que tingui un manteniment continu. Aquestes revisions permeten verificar l’ operativitat de les portes a través de la realització de proves i substituir els elements que tinguin senyals de dany o corrosió.

 

On s’instal·len les portes tallafocs?

És obligatori instal·lar portes tallafocs a les sortides d’escapament. Aquestes zones són entrades a escales o a l’ edifici, passadissos, sortides d’ emergència, etc. També se solen instal·lar en parets resistents al foc i a la calor, que ajuden a contenir el foc i a facilitar les tasques dels bombers, així com a assegurar la seva seguretat en la mesura del possible.

La presència d’aquest tipus de portes és tan important com la seva correcta instal·lació. Una instal·lació incorrecta o la falta de manteniment impediran que la porta compleixi la seva comesa de posar a fora els ocupants de l’edifici.

 

LES PORTES TALLAFOCS HAN D’ ESTAR TANCADES AMB CLAU: DUBTES

Una inquietud recurrent a les comunitats de veïns és si les portes tallafocs han de romandre tancades.

·         Un criteri que hem de tenir clar és que, en cas d’incendi, de res serveix que la porta es trobi oberta.

·         El dubte pot sorgir quan observem que en centres comercials i altres negocis les portes solen estar obertes.

·         En aquests casos, generalment les portes presenten un sistema electromagnètic connectat a una central d’ incendis.

·         Si algun usuari o els detectors activen l’alarma, els retenidors de les portes les alliberen i es tanquen de manera automàtica.

·         A les comunitats de veïns no hi ha centrals d’incendi ni retenidors a les portes.

·         Sí que podem comptar amb un moll, que serveix perquè la porta no quedi oberta.

 

LES PORTES TALLAFOCS HAN D’ ESTAR TANCADES AMB CLAU: MOTIUS

·         Les portes tallafocs tenen una importància vital pel que fa a la seguretat d’un edifici.

·         La normativa actual indica que totes les portes tallafocs han de romandre tancades.

·         I la pregunta seria: Per què la porta ha d’estar tancada si davant un incendi el primer que volem és evacuar?

·         Una porta ignífuga, quan està tancada, no permet el pas de l’aire. D’aquesta manera, evita que el foc creixi i s’extingeixi per asfíxia.

·         Al seu torn, evita que el fum penetri en el buit de les escales i es creï un efecte xemeneia que pugui provocar la contaminació de la zona dels habitatges, oficines, i altres espais d’ un edifici.

·         Les portes tallafocs són garantia d’estanquitat.

LES PORTES TALLAFOCS HAN D’ ESTAR TANCADES AMB CLAU: PANY PANIC

·         En un edifici, per motius de seguretat, és lògic que no vulguem que persones desconegudes que es trobin del costat exterior puguin obrir la porta per ingressar.

·         Per evitar això, hi ha els panys tallafoc panic, dissenyats específicament per a portes amb prestacions ignífugues.

·         La seva funció és mantenir la porta tancada per impedir que les flames, el fum i els gasos produïts pel foc passin a l’altra banda de la porta.

·         En cas d’ incendi, si la porta està tancada amb clau, des de l’ interior sempre es podrà obrir, ja sigui mitjançant la barra antipànic o una manilla.

·         D’aquesta manera, cap persona es quedarà atrapada i podrà evacuar, encara que la porta es trobi amb clau.

·         Recorda que les portes tallafocs poden portar un pany antipànic o una manivela, tot i que sempre han de permetre el lliure pas de les persones cap a l’exterior.

 

LES PORTES TALLAFOCS HAN D’ ESTAR TANCADES AMB CLAU: ERRORS FREQÜENTS

Utilitzar les portes tallafocs de manera correcta ens permet crear un entorn més segur. Per això, cal modificar aquells els mals hàbits que poden posar en perill els habitants de l’ edifici.

·         Bloquejar la porta oberta amb falques, extintors o altres elements per evitar que la porta es tanqui.

·         Com esmentem al principi, les portes tallafocs han de romandre sempre tancades.

·         Segons la normativa tallafocs vigent, el tancaportes és un accessori obligatori i que s’ha de revisar per garantir el seu correcte funcionament.

·         Ús de candaus o barreres antipànic amb cadenes. Ambdues alternatives atempten la funció de seguretat de les portes tallafocs.

·         La forma correcta de tancar una porta per evitar l’ accés des de l’ exterior és utilitzant un pany antipànic.

 

Informa’t amb professionals.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-01-12T13:02:56+01:00 Dijous, 12 de gener de 2023|Noticies|