QUINS MATERIALS USAR PER A UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE?

//QUINS MATERIALS USAR PER A UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE?

Wind energy on Global Wind Day

 

Los edificios consumen hasta el 50% de los recursos físicos según su entornoCal acabar amb els mals hàbits adquirits durant dècades de malbaratament dels recursos naturals i apostar per materials sostenibles i una arquitectura sostenible per a la construcció.

Arquitectura sostenible: Actualment, la demanda d’una construcció més sostenible ha passat de ser qüestió d’elecció personal, a estar regulat el sector per implementar mesures que millorin el comportament mediambiental d’infraestructures i edificis.

Els edificis consumeixen fins al 50% dels recursos físics segons el seu entorn

És un error pensar només en els vehicles com a contaminants, ja que els edificis consumeixen entre el 20 i el 50% dels recursos físics segons el seu entorn. L’activitat constructora és una gran consumidora de recursos naturals com poden ser fusta, minerals, aigua i energia. Així mateix, els edificis, una vegada construïts, continuen sent una causa directa de contaminació per les emissions que s’hi produeixen o l’impacte sobre el territori.

L’arquitectura sostenible té en compte el consum de recursos (energia, recursos naturals), limpacte ambiental que produeix i els riscos específics per a la seguretat de les persones.

Arquitectura sostenible: Quins són els materials sostenibles?

Resultado de imagen de ¿Qué materiales usar para una arquitectura sostenible?Es consideren sostenibles els materials naturals i/o reciclats, així com aquells que es puguin reciclar, materials que no continguin elements tòxics, respectuosos amb el medi ambient, de procedència local, i aquells el procés dels quals de fabricació comporta una reducció de l’ús de recursos naturals .
Aquests són els materials ecològics que fa servir l’Arquitectura sostenible:

En construcció, els materials ecològics són aquells en què, tant per a la fabricació, com per a la col·locació i el manteniment, s’han portat actuacions amb un baix impacte medi ambiental.

Han de ser duradors i reutilitzables o reciclables, incloure materials reciclables en la composició i procedir de recursos de la zona on es construirà (han de ser locals).

A més, aquests materials han de ser naturals (terra, tova, fusta, suro, bambú, palla, serradures, etc…), i no s’han d’alterar amb fred, calor o humitat.

Materials i productes tecnològics sostenibles

Els materials sostenibles han de tenir una alta durabilitat, i poden incorporar diferents tecnologies, com ara captar energia, que captin CO2 eliminant contaminació… S’usen quan a llarg termini tenen un cost mediambiental menor al dels materials naturals.

Arquitectura sostenible: Quins materials sostenibles són els més usats?

La fusta certificada és el material amb el menor impacte ambiental

Materials ecològics per a la construcció: la fusta és el material amb el menor impacte ambiental en la producció i el cicle de vida, i ha de ser certificada per assegurar-nos de la seva producció i origen sostenible.

  • Materials sostenibles per a aïllaments: són aquells totalment reciclables i compostables, com ara la cel·lulosa, que es pot produir a partir de diaris o paper que es rebutgen. No han de generar residus, i han daconseguir la màxima eficiència en regular la temperatura.
  • Pintures i tractaments per a fusta: han de ser naturals, sense substàncies que perjudiquen la capa d’ozó, sense dissolvents ni altres productes químics.

Quins materials reciclats hi podem trobar?

Es reutilitzen residus d’altres sectors per a la fabricació de materials de construcció, com ara residus de pedreres (marbre, pissarra, etc.). També es fan servir residus procedents de processos industrials com cendres o fangs i també residus sòlids urbans.

Les fibres vegetals barrejades amb ciment actuen com a aïllant

Hi ha altres tècniques originals, com fabricar formigó amb cautxú reciclat de pneumàtics usats, utilitzar els llots de depuradores d’aigües residuals per fabricar maons, o restes de fusta i suro (podes, serrería, pols de poliment, etc.) i especialment les fibres vegetals (bambú, coco, etc.) que barrejades amb el ciment actuen a més com a aïllant.

Per aconseguir una construcció o arquitectura sostenible cal acabar amb els mals hàbits adquirits durant dècades de malbaratament dels recursos naturals.

Fonts: Universidad Alfonso XUniversidad de Educación a Distancia UNED.

 

2023-08-29T13:18:14+02:00 Dimarts, 3 de gener de 2023|Noticies|