Aïllament acústic: SERÀ SUFICIENT AMB COL·LOCAR UN FALS SOSTRE ACÚSTIC?

//Aïllament acústic: SERÀ SUFICIENT AMB COL·LOCAR UN FALS SOSTRE ACÚSTIC?

OPTIMITZANT L’AÏLLAMENT ACÚSTIC: MÉS ENLLÀ DEL FALS SOSTRE.

 CONSIDERACIONS CLAU PER A L’AÏLLAMENT ACÚSTIC.

L’aïllament acústic en espais de restauració és una tasca crítica per assegurar la comoditat tant dels clients com dels veïns. No obstant això, l’eficàcia de l’aïllament no es limita a la simple instal·lació d’un fals sostre acústic. En aquest capítol, explorarem les consideracions clau que entren en joc en abordar l’aïllament acústic en locals de restauració.

 1.1 NORMATIVA I CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI.

La resposta a l’eficàcia de l’aïllament depèn en gran mesura de les regulacions municipals i les particularitats acústiques de l’edifici en qüestió. És imperatiu comprendre com aquestes variables influeixen en el disseny del sistema d’aïllament.

 1.2 RELACIÓ ESPACIAL I TIPUS D’ACTIVITAT.

La relació geomètrica entre el local i el veí més proper, així com el tipus d’activitat de restauració, són factors crucials. Això determinarà el nivell d’aïllament necessari per evitar la sobrepassada dels límits d’immissió admissibles en l’habitatge del veí.

 1.3 ABORDANT PONTS ACÚSTICS.

Freqüentment, els problemes d’aïllament en bars i restaurants no estan relacionats amb el sostre en si, sinó amb l’existència de ponts acústics entre el local i les vivendes properes. En aquest apartat, explorarem com identificar i eliminar aquests punts de propagació de soroll no desitjats.

 1.4 LES VIES DE PROPAGACIÓ DEL SOROLL.

Entendre les principals vies de propagació del soroll és essencial per a un aïllament efectiu. Ens endinsarem en els buits d’instal·lacions que travessen els edificis i com aquests poden esdevenir canals per al soroll si no es tracten adequadament.

2: ETAPAS PER A UN AÏLLAMENT ACÚSTIC EFECTIU.

Un cop s’han considerat les variables clau, és essencial comprendre el procés pràctic per dur a terme un aïllament acústic efectiu en un local de restauració.

2.1 ELIMINACIÓ DE PONTS ACÚSTICS.

Després d’identificar els ponts acústics, la següent fase és eliminar-los. Aquest pas és crucial per evitar que el soroll es propagui entre el local i les vivendes veïnes, garantint així una experiència tranquil·la per a tots.

2.2 ACTUACIÓ SOBRE EL FORJAT.

El forjat, o sostre, és un component central en l’aïllament acústic. En aquesta secció, explorarem com intervenir en el forjat pot elevar significativament el nivell d’aïllament del local.

2.3 CONSIDERACIONS SOBRE LES PARETS.

En alguns casos, és necessari actuar sobre les parets per aconseguir un aïllament acústic complet. Específicament, ens centrarem en les parets que estan en contacte amb el forjat en els punts de la planta superior que es desitja aïllar.

2.4 EXPERIMENTS IN SITU: LA CLAU PER A L’ÈXIT.

No hi ha millor manera de determinar el nivell d’aïllament necessari que mitjançant experiments in situ. Aquest procés implica dirigir altaveus cap a les diverses superfícies i mesurar la immissió amb un sonòmetre per prendre decisions informades.

3: ELS SOROLLS MÉS MOLESTOS EN UN RESTAURANT I COM MITIGAR-LOS.

Ara que entenem les bases de l’aïllament acústic, és crucial identificar els sorolls específics que poden afectar negativament l’experiència dels clients en un restaurant.

3.1 GENT PARLANT EN VEU ALTA.

L'”efecte cafè” pot esdevenir un problema, propagant nivells de soroll més alts del desitjat. Explorarem estratègies per mitigar aquest fenomen.

 3.2 MÚSICA A UN VOLUM INCÒMODE.

Una insonorització inadequada pot resultar en una experiència auditiva desagradable per als comensals. Veurem com evitar que la música esdevingui una font de molèstia.

 3.3 SOROLL PROVINENT DE MAQUINÀRIA.

La presència de maquinària a la cuina o a la preparació de begudes pot generar un nivell addicional de soroll. Discutirem mètodes per minimitzar aquest impacte.

3.4 MANTENINT UN AMBIENT AGRADABLE.

Des de murmuris fins a cadires arrossegades, hi ha una varietat de sorolls que poden contribuir a un ambient sorollós. Aprendrem com abordar aquests reptes.

4: RECURSOS ADDICIONALS I RECOMANACIONS.

Per a aquells que desitgin aprofundir en el món de l’aïllament acústic, proporcionem una llista de recursos útils i recomanacions per aconseguir un entorn tranquil i agradable en espais de restauració.

 4.1 “FONAMENTS D’ACÚSTICA” DE JOSEP SOLÉ.

Aquest recurs àmpliament reconegut ofereix una comprensió profunda dels principis fonamentals de l’aïllament acústic i és una lectura imprescindible per a aquells que busquen excel·lència en aquest camp.

Amb aquestes estratègies i tècniques, és possible crear un entorn de restauració acústicament optimitzat que garanteixi tant la satisfacció dels clients com la harmonia amb els veïns.

 

Informa’t. Deixa’t aconsellar. Som professionals.

www.plb.cat

info@plb.cat

tel. 93 303 74 43

2023-09-19T14:33:08+02:00 Dimarts, 3 de gener de 2023|Noticies|