Perfilaries 2023-07-14T13:09:14+02:00

SOSTRES ACÚSTICS

PERFILERIA CHICAGO METALIC ROCKFON

PLB Techos 64

ROCKFON CHICAGO METALLIC

CMC T15 CLICK 2790

Perfileria T15 amb primari universal i secundaris a click. Instal·lació ràpida i precisa amb click audible. Perfileria de 38mm d’alçada, proporcionant alta capacitat de càrrega i compatibilitat amb els accessoris, robusta i perfectament alineada podent ser desmuntada repetidament.

PLB Techos 65ROCKFON CHICAGO METALLIC
CMC T15 HOOK

Perfileria amb primari universal i secundaris de cant recte. Perfileria de 38mm d’alçada, proporcionant alta capacitat de càrrega i compatibilitat amb els accessoris, robusta i perfectament alineada podent ser desmuntada repetidament.


PLB Techos 66ROCKFON CHICAGO METALLIC
CMC T24 CLICK 2890

Perfileria T24 amb primari universal i secundaris a click. Instal·lació ràpida i precisa amb click audible. Perfileria de 38mm d’alçada, proporcionant alta capacitat de càrrega i compatibilitat amb els accessoris, robusta i perfectament alineada podent ser desmuntada repetidament.

PLB Techos 67ROCKFON CHICAGO METALLIC
CMC T24 HOOK

Perfileria T24 amb primari universal i secundaris de cant recte. Perfileria de 38mm d’alçada, proporcionant alta capacitat de càrrega i compatibilitat amb els accessoris, robusta i perfectament alineada podent ser desmuntada repetidament.

PLB Techos 68ROCKFON CHICAGO METALLIC
CMC T35 HOOK 650

Perfileria T35 amb primari d’encaix per llengüeta i secundaris de cant recte.
S’utilitza per a sostres industrials de gran dimensió i/o pesants. Perfileria de 38mm d’alçada, proporcionant alta capacitat de càrrega i compatibilitat amb els accessoris, robusta i perfectament alineada podent ser desmuntada repetidament.

PLB Techos 69ROCKFON CHICAGO METALLIC
CMC ULTRALINE 3500

Estructura amb forma estètica i ranura central que crea un acabat de sostre de disseny.
Diferents possibles combinacions de colors:
Blanc/Blanc – Blanc/Negre – Silver/Negre
Possibilitat de penjar publicitat o cartells.

PLB Techos 70ROCKFON CHICAGO METALLIC
CMC ESTRUCTURA PRIMARIA-PERFILES I

Sistema de grans llums en forma de I de 40mm d’ample per realitzar estructures primàries. Disponible en alçades des de 55 fins a 120 mm per ajustar-se al pes i distàncies entre punts de suspensió. Solució tècnica per resoldre condicions de suspensió.

PERFILERIA KNAUF CEILING SOLUTIONS

8 AMF VENTATEC Performance T24 Click

KNAUF CEILING SOLUTIONS
VENTATEC Performance T24 Click

El sistema de perfils AMF VENTATEC proporciona flexibilitat en tota la seva extensió gràcies al pràctic disseny d’unió a Click amb el perfil secundari, més alt o baix, tant en sistema a testa (SG) com sistema amb remuntant (GK). El seu perfil principal universal (Primari), és compatible per a tots dos sistemes.

8 AMF VENTATEC Performance T24 Click

KNAUF CEILING SOLUTIONS
VENTATEC Performance T15 Click

El sistema de perfils AMF VENTATEC Performance T15 Click proporciona flexibilitat en tota la seva extensió gràcies al pràctic disseny d’unió a Click amb el perfil secundari, amb una gran capacitat de càrrega gràcies a la seva alçada de 38mm i disponible amb el sistema a testa (SG).

PLB Techos 73

KNAUF CEILING SOLUTIONS
DONN DX24 ESPACE (Llargues arcades)

Perfileria T24 vista de 70mm d’alt que permeten l’absorció de càrregues més altes. Podent realitzar penjaments de fins a 2500mm. Totalment compatible els perfils DONN DX24 estàndard.