Avís legal

/Avís legal
Avís legal 2023-05-02T12:11:58+02:00

Avís legal i Política de privacitat

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que totes les dades facilitades a través d’aquest formulari seran tractats amb estricta confidencialitat i s’incorporaran en un fitxer del qual és responsable DISTRIBUCIONS PLB, S.L. i DISTRIBUCIONS PLB REUS, S.L. amb la finalitat d’enviar la documentació sol·licitada i rebre els seus suggeriments.

El remitent és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades enviades a DISTRIBUCIONS PLB i DISTRIBUCIONS PLB REUS . L’informem que té vostè dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a DISTRIBUCIONS PLB, S.L. amb domicili en C/ Tucumán 16-18, 08030 Barcelona o a DISTRIBUCIONS PLB REUS, S.L. amb domicili en C/ Ferrer i Guàrdia 4, 43206 Reus – Tarragona.

Mitjançant l’enviament d’aquest formulari el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquest. Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i finalitats descrits, i no seran objecte de cessió a tercers.