PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS.

/, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC/PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS.

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS I LES SEVES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

Inspeccions de Prevenció dIncendis: Garantint la Seguretat en Edificacions i Locals.

 1. Obligació i Utilitat del Projecte contra Incendis: Un Enfocament a la Visibilitat i l’Evacuació.
 2. Implementació del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI): Normatives i obligacions.
 3. Disseny, Instal·lació i Manteniment de Sistemes de Protecció Activa: Adaptació a l’Evolució Tècnica i Normativa.
 4. Inspeccions de Seguretat i la seva Varietat: Detectant Perills per Prevenir Accidents
 5. Organismes de control autoritzats i els paràmetres per a inspeccions periòdiques reglamentàries.
 6. Abast i Procés de les Inspeccions Reglamentàries: Documentació i revisió d’equips i sistemes.
 7. Compliment i garantia: mantenint l’eficàcia de les instal·lacions de protecció contra incendis.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

INTRODUCCIÓ.

 • protecció passiva
 • protecció passiva

Les inspeccions de prevenció dincendis tenen un paper crucial en la supervisió de llicències docupació i funcionament, abastant inspeccions de comprovació, inspeccions dofici i aquelles dirigides a locals i edificacions amb irregularitats en les seves mesures de prevenció dincendis.

PROTECCIÓ PASSIVA: L’OBLIGATORIETAT DEL PROJECTE CONTRA INCENDIS.

Obligació de Projecte Visible.

El projecte contra incendis ha d’estar accessible a totes les persones a edificis o urbanitzacions. Tot i que no és obligatori per a habitatges, esdevé essencial en àrees comunes per a la sectorització de zones d’incendi i la identificació de rutes d’evacuació.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS CONTRA INCENDIS SEGONS EL RIPCI.

Implementació del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

El 12 de juny del 2017 es va introduir el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) a través del Reial Decret 513/2017. Aquest va reemplaçar el RD 1942/1993 i estableix directrius tècniques per a sistemes de protecció activa contra incendis, així com criteris per a la seva instal·lació, manteniment i inspeccions regulars.

Obligació d’inspeccions per un organisme de control.

El RIPCI introdueix l’obligatorietat que un Organisme de Control (OC) faci inspeccions periòdiques. Fins aleshores, només s’esmentaven al RD2267/2004 per a Establiments Industrials i en casos com la Comunitat de Madrid.

PROTECCIÓ PASSIVA: ASPECTES EN DISSENY, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS
Actualització necessària en reglamentació.

Tot i que l’anterior Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993) abordava disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, l’evolució tècnica i la normativa requereix revisar i actualitzar els requisits.

Compliment Normatiu.

El Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RD 2267/2004) i el Codi tècnic de l’edificació (CTE) estableixen condicions per a disseny, execució, funcionament i manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Necessitat de condicions eficaces.

El RIPCI, aprovat al Reial Decret 513/2017, es divideix en dues parts i tres annexos, establint condicions per a disseny, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de protecció contra incendis, juntament amb requisits per a empreses mantenidores i les inspeccions periòdiques obligatòries.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS I LA SEVA VARIETAT.
Natura d’Inspeccions de Seguretat

Les inspeccions de seguretat són processos administratius que identifiquen perills potencials en condicions físiques i tasques, tant per errors tècnics com humans.

Necessitat d’organismes de control autoritzats.

El RD 513/2017 suggereix contractar un organisme de control autoritzat per a inspeccions periòdiques reglamentàries en establiments dins del seu àmbit. Això és aplicable a usos administratius, docents, comercials, públics i altres.

Criteris per a Inspeccions.

Les instal·lacions s’han de sotmetre a inspeccions periòdiques reglamentàries segons la seva antiguitat:

 • Més de 20 anys: en un any
 • 15 a 20 anys: en dos anys
 • 10 a 15 anys: en tres anys
 • Legalitzades després de desembre del 2007: als 10 anys i després cada 10 anys.

ABAST D’INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.
Revisió Documental.

 1. Verificació d’antiguitat de la instal·lació.
 2. Contracte de manteniment amb empresa habilitada.
 3. Actes de manteniment dels sistemes dels darrers 5 anys.
 4. Inspecció d’equips i sistemes.
 5. Detecció i alarma dincendis.
 6. Abastament d’aigua contra incendis.
 7. Hidrants i boques dʻincendi equipades.
 8. Sistemes fixos d’extinció, incloent ruixadors, agents gasosos, aerosols condensats, aigua nebulitzada i pols.
 9. Sistemes de control de fums i calor.
 10. Mantes ignífugues.
 11. Enllumenat d’emergència.
 12. Sistemes de senyalització luminiscent.

CONCLUSIÓ.

Les inspeccions de prevenció dincendis són vitals per assegurar la seguretat en edificacions i locals. El RIPCI estableix pautes per al disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, juntament amb requeriments per a inspeccions regulars i documents necessaris. Les inspeccions són variades i s’han de fer d’acord amb l’antiguitat de les instal·lacions, amb una àmplia gamma de sistemes de protecció.

CONTACTE Y MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:45:13+02:00 Dijous, 4 de maig de 2023|Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|