COM INSTAL·LAR AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE?

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, SOSTRES ACÚSTICS/COM INSTAL·LAR AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE?

Quan arriba la calor es troba a faltar l’aire condicionat. Hi ha diversos tipus d’aire condicionat però l’opció més sol·licitada intel·lint és sens dubte, instal·lar aire condicionat en un fals sostre per conductes.

Aquest tipus d’aire condicionat proporciona un estalvi econòmic molt més gran que d’altres. Se sol instal·lar en els falsos sostres pel que se sent el fresc sense tenir ni a veure’l. el fet que estigui situat en un sostre desmuntable Qualsevol necessitat d’accedir al cablejat, es pot fer sense cap mena d’obra ni problema afegit. Sens dubte aporta una sèrie d’avantatges, però, cal saber quan utilitzar un fals sostre.

¿Paga la pena instal·lar un aire condicionat per conductes? La resposta és senzilla: si es vol climatitzar més d’una estada la resposta és sí. Aquest tipus d’aire condicionat permet climatitzar més d’una habitació sense necessitat d’instal·lar més d’una màquina.

COM S’INSTAL·LA UN AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES?

AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE

AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE

L’ideal és fer-ho durant el procés d’obres de la casa. Així el sistema quedarà totalment ocult pel que fa a la unitat interior, a les canonades d’interconnexió, a la instal·lació elèctrica i al drenatge.

En la majoria dels casos això no és possible i és quan cal plantejar-se un sostre desmuntable. En la majoria dels casos es podrà fer sense necessitat d’obres i l’únic per tenir en compte és l’alçada final del nou fals sostre. Les mides mínimes són de 220 cm per a passadissos, cuina i banys mentre que a les habitacions i salons l’ alçada ha de ser de 240 cm.

Per determinar l’alçada que ocuparà el fals sostre amb la instal·lació de l’aire condicionat és fonamental establir el cabal d’aire que es mourà. D’ aquesta manera, s’ ha de calcular la potència necessària basant-se en la superfície de l’ habitatge, el nombre de persones que hi viuen, la seva orientació, el seu aïllament o la tipologia de l’ habitatge entre altres coses.

AVANTATGES DE L’AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES.

La instal·lació d’un aire condicionat per conductes presenta diversos avantatges enfront d’un altre tipus de climatització entre els quals destaquem:

Són menys sorollosos: els aires condicionats per conductes destaquen per ser molt menys sorollosos que altres models.

Estèticament passa molt més desapercebut en no estar visible gràcies al fals sostre. El que suposa un plus estètic a casa teva de gran valor.

Suposa un gran estalvi d’energia i diners. Un aire condicionat és una inversió, però, els aires condicionats per conductes et permetran estalviar diners.

COM INSTAL·LAR AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE A CASA

Un sistema de climatització centralitzat i per conductes resol la refrigeració i calefacció de tot l’ habitatge i presenta dos avantatges. Primer, la instal·lació queda integrada totalment en l’arquitectura de la casa –màquina interior i conductes queden ocults al fals sostre–; i segon, es pot regular la temperatura aconseguint més eficiència energètica.

EN QUÈ CONSISTEIX AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES?

Es tracta d’un sistema de climatització centralitzat format per dues màquines, una exterior i una altra interior, al qual es connecten els conductes d’impulsió i retorn –els primers porten aire fred o calent a les estances; els segons prenen l’aire d’aquestes habitacions, per tornar a introduir-lo en el circuit d’impulsió.

La instal·lació es completa amb les canonades d’interconnexió, instal·lació elèctrica, desguassos, reixetes i difusors.

QUAN ÉS EL MOMENT D’INSTAL·LAR UN AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES?

Durant l’ etapa del projecte de reforma de la casa perquè així es podran preveure l’ alçada dels sostres i la ubicació de reixetes i màquines. D’aquesta manera, a més, apareix l’opció d’aprofitar el fals sostre per marcar els espais. Per exemple, amb el sostre més baix una cuina oberta se separarà de la resta de la zona de dia sense perdre connexió espacial.

Un altre avantatge de planejar la instal·lació de l’aire condicionat per conductes és que les reixetes poden quedar més integrades, per exemple, en el front d’un moble o en un revestiment.

EN QUINS HABITATGES CONVÉ INSTAL·LAR AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES?

Si bé són els habitatges amb diverses habitacions les que més es beneficien dels avantatges d’un sistema centralitzat, convé plantejar aquest tipus d’instal·lació, també, en habitatges oberts. L’espai queda net visualment i la casa es revaloritza, per la qual cosa acaba compensant el cost de la instal·lació.

Cal consultar amb una empresa de climatització: ells et diran si els conductes es poden adaptar a la teva distribució, a més de les possibilitats o inconvenients reals que hi pot haver per instal·lar les màquines.

COM S’INSTAL·LA L’AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES?

La raó fonamental per la qual et convé fer aquesta instal·lació quan estàs fent obres a casa és perquè es tracta d’un sistema que queda ocult, almenys pel que fa a la unitat interior, a les canonades d’interconnexió, a la instal·lació elèctrica i al drenatge per a l’aigua dels condensats. És a dir, que els conductes es poden deixar a la vista en el cas que fos necessari per raons arquitectòniques o estructurals o perquè t’agrada l’estètica industrial.

La unitat interior necessita un desguàs; per això convé ubicar-la en un bany o safareig. La unitat exterior ha de tenir fàcil accés per al seu manteniment.

 

QUANT COSTA INSTAL·LAR UNAIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES?

D’una banda, tens un preu fix de maquinària segons la potència que necessitis; de l’altra hi ha el cost de la instal·lació de conductes i connexions, que es poden preinstal·lar durant la reforma, deixant per més endavant la compra de la maquinària.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-02T10:37:07+01:00 Dimecres, 1 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, SOSTRES ACÚSTICS|